Opatření rektora UK č. 7/2005

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 4 a 5

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. duben 2005


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 4

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

 • v bakalářském studijním programu Sociologie se studijním oborem Sociologicko-ekonomická studia v prezenční formě uskutečňovaném Filozofickou fakultou,

 • v navazujícím magisterském studijním programu Filozofie se studijním oborem Religionistika v prezenční formě uskutečňovaném Filozofickou fakultou.


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. července 2005.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 10. září 2005 až 20. září 2005.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2005.Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 5

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

 • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou,

 • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou,

 • v magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie v prezenční formě uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou,

 • v doktorském studijním programu Farmacie se studijním oborem Toxikologie přírodních látek v prezenční a kombinované formě uskutečňovaném Farmaceutickou fakultou.


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 5. srpna 2005.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 5. září 2005 až 20. září 2005.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2005.V Praze dne 28. března 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 7/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám