Opatření rektora UK č. 11/2005

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 6

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

15. květen 2005


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 6

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v magisterském studijním programu Učitelství pro ZŠ se studijním oborem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v kombinované formě uskutečňovaném Pedagogickou fakultou.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. září 2005.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech a podmínek ověřovaných na základě dokladů (např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. října 2005.


13. května 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 11/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám