Opatření rektora UK č. 3/2005

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 2

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

10. únor 2005


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 2


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Adiktologie uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 10. června 2005.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 11. července 2005 až 31. července 2005.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15. září 2005.


V Praze dne 1. února 2005


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 3/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám