Opatření rektora UK č. 1/2012

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2012Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy


I.


 1. Do správy Právnické fakulty se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Břevnov, obec Praha, zapsané na Katastrálním úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 214:

  - pozemek parc. č. 3540/2, o výměře 3 791 m2, zeleň

  - pozemek parc. č. 3610/5, o výměře 1196 m2, ostatní komunikace

  - pozemek parc. č. 3542/2, o výměře 385 m2, ostatní komunikace

  - pozemek parc. č. 3765/8, o výměře 66 m2, ostatní komunikaceII.


 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 13. října 2006.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2012.V Praze dne 31. ledna 2012


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám