Opatření rektora UK č. 21/2008

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 10

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. srpen 2008Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 10


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Internationale territoriale Studien se studijním oborem Česko-německá studia/Deutsch-tschechische Studien v německém jazyce v prezenční formě studia uskutečňovaném Fakultou sociálních věd

  • v  navazujícím magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia se studijním oborem Mediální studia v kombinované formě studia uskutečňovaném Fakultou sociálních věd


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. srpna 2008.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 20. září 2008 až 30. září 2008.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15. října 2008.


V Praze dne 31. července 2008

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám