Opatření rektora UK č. 18/2008

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 8

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

16. červen 2008Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 8


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Dentální hygienistka v prezenční formě studia uskutečňovaném 3. lékařskou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Němčina v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Filologie se studijním oborem Japonská studia v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

  • v doktorském studijním programu Obecné otázky geografie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. července 2008.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září 2008 až 15. září 2008.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2008.


V Praze dne 13. června 2008

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám