Opatření rektora UK č. 16/2008

Název:

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

16. září 2008Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK


1. Stanovení standardních cen za ubytování na kolejích UK


Na základě čl. 3 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen "řád") a kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK a po projednání Akademickým senátem UK dne 23. května 2008 stanovuji pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK pro akademický rok 2008/09 tyto základní standardní ceny:

Kolej

Kč/den

Jednota

81,59 Kč

Petrská

128,14 Kč

Arnošt

98,33 Kč

Budeč

87,54 Kč

Švehlova

64,30 Kč

Na Větrníku

68,54 Kč

Hvězda

67,65 Kč

Kajetánka

81,96 Kč

Komenského

150,69 Kč

I. Olbracht

70,92 Kč

Nová kolej

71,23 Kč

17. listopadu

91,81 Kč

Otava

67,37 Kč

Vltava

67,37 Kč

Hostivař

81,80 Kč

Bolevecká

71,30 Kč

Heyrovského

66,54 Kč

Šafránkův pavilon

70,77 Kč

Na Kotli

69,70 Kč

Palachova

68,80 Kč


2. Stanovení koeficientů vyjadřujících typ a úroveň ubytování


Na základě čl. 3 odst. 4 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující typ a úroveň ubytování:


1 lůžkový pokoj

1,25

2 lůžkový pokoj

1,00

3 lůžkový pokoj

0,80

4 lůžkový pokoj

0,70

5 lůžkový pokoj

0,60

Pokoj se sociálním zařízením

1,15Tyto koeficienty vyjadřující poměr standardní ceny mezi jednotlivými druhy pokojů se použijí vždy v rámci dané koleje tak, aby rozdíl výsledné bilance celkového příjmu za den ubytování realizovaného na všech lůžkách koleje za standardní cenu (oproti stavu, kdy koeficientů není použito) byl nulový a s tím, že u pokoje splňujícího více kritérií se koeficienty násobí; za určující z hlediska počtu jednotlivých typů pokojů se pokládá stav ke dni účinnosti tohoto opatření.


3. Stanovení koeficientů vyjadřujících dobu, na kterou je ubytování požadováno


Na základě čl. 3 odst. 5 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující dobu, na kterou je ubytování požadováno a skutečně realizováno:


- ubytování do 7 dnů: 2,0

- do 30 dnů: 1,5

- do 90 dnů*: 1,35

- do 270 dnů*: 1,1

- do 334 dnů: 1,0 (vč. standardního ubytování na školní rok)

- 334-364 dnů: 0,917**


* od data nástupu na kolej alespoň do 30. 6. 2009 bez přerušení (minimálně však na dobu 30 dnů) - 1,0

** Sleva při celoročním ubytování odpovídá odpuštění platby za posledních 30 dnů ubytování, resp. dalšímu vyrovnání při změně ceny během ubytování.Realizovaná standardní cena za ubytování pro akademický rok 2008/09 bude vycházet z ceny vzniklé ze základní standardní ceny (bod 1) upravené podle bodu 2 a násobené zde uvedenými koeficienty.


4. Daň z přidané hodnoty


K standardní ceně vzniklé podle předchozích bodů se připočítává daň z přidané hodnoty a popř. místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních podle platných právních předpisů.


5. Přehled standardních cen


Přehled standardních cen s použitím koeficientů podle bodu 2 a navýšených o DPH je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 29. května 2008


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor
text Opatření .doc

příloha Opatření .xls


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám