Opatření rektora UK č. 33/2008

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/20010 - dodatek č. 2

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. leden 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/20010 - dodatek č. 2


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


  • v magisterském studijním programu Psychologie se studijním oborem Psychologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 30. dubna 2009.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. června 2009 až 30. června 2009.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 25. září 2009.


V Praze dne 30. prosince 2008

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám