Opatření rektora UK č. 11/2008

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 7

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. květen 2008Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 7


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu na Lékařské fakultě v Hradci Králové v následujících studijních programech a oborech:


 • v doktorském studijním programu Anatomie, histologie a embryologie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Fyziologie a patologická fyziologie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Chirurgie v kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Klinická onkologie a radioterapie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Klinická biochemie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Lékařská biofyzika v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Lékařská biologie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Lékařská farmakologie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Lékařská chemie a biochemie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Lékařská imunologie v prezenční formě studia

 • v doktorském studijním programu Lékařská mikrobiologie v prezenční formě studia

 • v doktorském studijním programu Oční lékařství v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Patologie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Pediatrie v prezenční formě studia

 • v doktorském studijním programu Psychiatrie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Radiologie v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Vnitřní nemoci v prezenční a kombinované formě studia

 • v doktorském studijním programu Stomatologie v prezenční a kombinované formě studia


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. května 2008.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 20. září 2008 až 30. září 2008.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15.října 2008.


V Praze dne 30. dubna 2008

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám