Opatření rektora UK č. 27/2008

Název:

Změna Opatření rektora č. 10/2008

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacíh řízení)

Účinnost:

20. říjen 2008


Změna Opatření rektora č. 10/2008


  1. Opatření rektora č. 10/2008, Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 6, se mění takto:


    V bodě 3 se slova "20. října 2008" nahrazují slovy "30. listopadu 2008".


  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 20. října 2008.V Praze dne 20. října 2008

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor
.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám