Opatření rektora UK č. 20/2008

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 9

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. srpen 2008Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 9


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v doktorském studijním programu Analytická chemie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Anorganická chemie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Organická chemie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Biochemie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Fyzikální chemie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Makromolekulární chemie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Ekologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Antropologie a genetika člověka v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Anatomie a fyziologie rostlin v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Botanika v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Vývojová a buněčná biologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Fyziologie živočichů v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Parazitologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Imunologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Mikrobiologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Zoologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Filozofie a dějiny přírodních věd v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Aplikovaná geologie se studijním oborem Aplikovaná geologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Regionální a politická geografie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Sociální geografie a regionální rozvoj v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Fyzická geografie a geoekologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou

 • v doktorském studijním programu Demografie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. srpna 2008.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 20. září 2008 až 30. září 2008.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15. října 2008.


V Praze dne 31. července 2008

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám