Opatření rektora UK č. 24/2008

Název:

Vyhlášení 6. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2009)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. říjen 2008


Vyhlášení 6. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2009)Čl. 1

Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2008.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 13. listopadu 2008.

 5. Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřeními rektora č. 10/2007 a č. 22/2006 (čl. 5).Čl. 2

Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html). Žádosti o pokračování těchto projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2008.

 2. Lhůtu pro podání žádostí pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 3. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 5. ledna 2009.

 4. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 10/2007 a č. 22/2006 (čl. 5).


Čl. 3

Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2007 nebo 2008, se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Formulář závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2006, se vyplňuje v programu MS Excel. Předkládá se, včetně vyúčtování, které musí být datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku, ve třech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5", hromadně za fakultu.

 3. Lhůta pro elektronické předložení (hromadně za fakultu) i předložení formulářů v písemné formě hromadně za fakultu na odbor pro vědu a výzkum RUK je stanovena na 1. dubna 2009.


V Praze dne 26. září 2008

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

 rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám