Opatření rektora UK č. 1/2008

Název:

Změna Opatření rektora č. 5/2006

K provedení:

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. březen 2008

[zrušeno ...]


Změna Opatření rektora č. 5/2006


  1. Opatření rektora č. 5/2006, ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy, se mění takto:


    V čl. II věta druhá zní: „Fakultě se ukládá nepronajímat prostory v objektu uvedeném v čl. I na dobu delší než dva roky. V nájemní smlouvě je nutno sjednat možnost výpovědi nájmu bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v maximální délce šesti měsíců.“.


  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2008.


V Praze dne 18. února 2008


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám