Opatření rektora UK č. 8/2008

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 4

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

10. duben 2008Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 4


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Evangelická teologie (jednooborové studium) v prezenční formě studia uskutečňovaném Evangelickou teologickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Pravoslavná teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Husitskou teologickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Starokatolická teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Husitskou teologickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice se studijním oborem Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě studia uskutečňovaném Husitskou teologickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Kulturologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Italianistika v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v bakalářském studijním programu Filologie se studijním oborem Novořečtina v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Pravoslavná teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Husitskou teologickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Starokatolická teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Husitskou teologickou fakultou

 • v navazujícím magisterském studijním programu Humanitní studia se studijním oborem Orální historie – Soudobé dějiny v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Fakultou humanitních studií

 • v doktorském studijním programu Logika se studijním oborem Logika v angličtině v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. července 2008.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září 2008 až 15. září 2008.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2008.


V Praze dne 9. dubna 2008

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám