Opatření rektora UK č. 29/2008


Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2008

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

 1. Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti:

    a. 

  pozemky v katastrálním území Rejvíz, obec Zlaté Hory:


  parc. č. st.78, zastavěná plocha a nádvoří,


  parc. č. st. 89, zastavěná plocha a nádvoří a


  parc. č. 92/2, orná půda,

    b. 

  pozemek v katastrálním území Nové Město, obec Praha, parc. č. 1411, zastavěná plocha a nádvoří a

    c. 

  budovy bez čísla popisného na pozemcích oddělených z pozemku parc. č. 1590 v katastrálním území Nové Město, obec Praha:


  budova bez čp. - zvířetník na pozemku parc. č.  1590/2 a


  budova bez čp. - trafostanice na pozemku parc. č. 1590/3.

 2. Ustanovení čl. II a čl. III bodů 1 a 2 Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy ze dne 31. 5. 1999 se vztahují i na nemovitosti uvedené v odstavci 1.


II.

 1. Do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové se svěřují následující nemovitosti:

    a. 

  pozemky v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové:


  parc. č. 725/189, orná půda a


  parc. č. 725/263, orná půda,

    b. 

  budova bez čísla popisného na pozemku st. parc. č. 3528 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové - výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové na pozemku Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

 2. Ustanovení čl. II a čl. III bodů 1 a 2 Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy ze dne 31. 5. 1999 se vztahují i na nemovitosti uvedené v odstavci 1.


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 bod 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu Přírodovědecké fakulty ze dne 28. března 2008 (k části I.), po předchozím vyjádření Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové ze dne 7. dubna 2008 (k části II.) a po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10. října 2008.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2008.


V Praze dne 31. října 2008


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám