Opatření rektora UK č. 6/2008

Název:

Změna Opatření rektora č. 9/2004

K provedení:

-

Účinnost:

10. březen 2008

[zrušeno OR č. 37/2016]


Změna Opatření rektora č. 9/2004

  1. Opatření rektora č. 9/2004 "Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003" se mění takto: V bodě 4 větě druhé se slova "přesahuje termín vydání průkazu alespoň o" nahrazují slovy "je alespoň".

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. března 2008.


V Praze dne 7. března 2008
prof. RNDr. Václav Hampl, Drsc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám