Opatření rektora č. 7/2021

Název:

Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

K provedení:

-

Gestor:

EO

Účinnost:

10. března 2021

[zrušeno OR č. 8/2022]


Změna opatření rektora č. 30/2018 – Příspěvky ze sociálního fondu

I.

Opatření rektora č. 30/2018 se mění takto:

  1. V čl. 4 Nenávratná finanční výpomoc se v odstavci 2. ruší stanovení částky „60 000 Kč“ na konci odstavce a nahrazuje se novou částkou: „100 000 Kč“.


II.

  1. Ostatní ustanovení opatření rektora č. 30/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. března 2021.
V Praze dne 2. března 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


OR č. 30/2018 ve znění OR č. 7/2021 - úplné znění

Poslední změna: 22. březen 2023 08:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám