Opatření rektora č. 30/2021

Název:

Zrušení některých opatření rektora

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

1. července 2021

[zrušeno OR č. 58/2021]


Zrušení některých opatření rektora

Čl. 1 - Zrušení opatření rektora

Opatření rektora:

 1. č. 16/2014, Vlajková dekorace ve Velké aule Karolina,

 2. č. 11/2015, Zrušení dislokačních opatření rektora č. 17a/2000, 17b/2000, 18/2004, 17/2009 a 18/2009,

 3. č. 16/2015, Zrušení opatření rektora č. 2/2012 a 16/2013,

 4. č. 29/2017, Změna opatření rektora č. 20/2013,

 5. č. 3/2018, Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2018,

 6. č. 61/2018, Hodnocení tvůrčí činnosti v období 2014–2018,

 7. č. 4/2019, Předkládání přehledů k projektům Univerzitních výzkumných center za rok 2018,

 8. č. 37/2019, Zrušení Česko-čínského centra Univerzity Karlovy,

 9. č. 11/2020, Harmonogram akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR,

 10. č. 46/2020, Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově,

 11. č. 57/2020, Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově,

 12. č. 1/2021, Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově,

 13. č. 9/2021, Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK,

 14. č. 10/2021, Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově,

 15. č. 16/2021, Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově a

 16. č. 22/2021, Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

se zrušují.


Čl. 2 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. července 2021.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 3. leden 2022 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám