Opatření rektora č. 25/2022

Název:

Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2023)

K provedení:

čl. 4 odst. 9 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. července 2022


Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2023)

Čl. 1 - Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-9291.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 3. října 2022.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 15. listopadu 2022.

 5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Čl. 2 - Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-9291.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 3. října 2022.

 3. Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 26. ledna 2023.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Čl. 3 - Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-9291.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 3. října 2022.

 3. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 17. dubna 2023.1


Čl. 4 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

 2. Tímto opatřením rektora se zrušuje opatření rektora č. 31/2021.
V Praze dne 28. června 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.


Poslední změna: 30. červen 2022 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám