Opatření rektora č. 11/2021

Název:

Změna Opatření rektora č. 19/2020 – Zásady programu Start

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. dubna 2021


Změna Opatření rektora č. 19/2020 – Zásady programu Start


I.

Opatření rektora č. 19/2020 s názvem Zásady programu Start se mění takto:

  1. V čl. VIII, odst. 1 se číslovka „14.“ mění na číslovku „20.“.

  2. V čl. VIII, odst. 1 se za slova „následujícího měsíce“ přidává poznámka pod čarou č. 11 v tomto znění: „Formulář měsíční zprávy je v IS Věda k dispozici pro vyplnění po finalizaci příslušné části podkladů pro měsíční uzávěrku mezd, zpravidla od 5. pracovního dne následujícího měsíce."


II.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2021.
V Praze dne 25. března 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Úplné znění OR 19/2020 ve znění OR 11/2021


Poslední změna: 21. duben 2021 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám