Opatření rektora č. 3/2022

Název:

Změna opatření rektora č. 23/2021 – Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

17. ledna 2022


Změna opatření rektora č. 23/2021 – Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“

  1. Opatření rektora č. 23/2021 s názvem Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově se mění takto:


    1. V čl. 2, odst. 3 se za větu „Za postdoktoranda není považován pracovník,“ vkládá nově vedlejší věta „který působí na stejné součásti univerzity, kde absolvoval doktorské studium v období, které je rozhodné podle odst. 1.“ a původní věta „který po obhájení Ph.D. zůstává na stejném pracovišti, na kterém působil již v průběhu doktorského studia.“ se vynechává.

    2. V čl. 2, odst. 1 se obsah závorky „(zpravidla 1-3 roky)“ nahrazuje slovy „(minimálně na jeden rok)“.

    3. Ostatní ustanovení opatření rektora č. 23/2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. ledna 2022.
V Praze dne 12. ledna 2022

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíOpatření rektora č. 23/2021 ve znění opatření rektora č. 3/2022 (úplné znění)Poslední změna: 21. březen 2023 16:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám