Opatření rektora č. 30/2022

Název:

Dodatek č. 1 k opatření rektora č. 57/2021

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor RUK

Účinnost:

15. července 2022Dodatek č. 1 k opatření rektora č. 57/2021

Čl. 1

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje opatření rektora č. 57/2021 ze dne 27. 12. 2021 takto:


I.

V Hlavě VII. se vypouští text:


• pozemek parc. č. 11549/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,


a nahrazuje se textem:


• pozemek parc. č. 11549/6, ostatní plocha


V Hlavě VII se doplňuje toto znění:


• pozemek parc. č. 11586/36, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.II.

V Hlavě XI. se čl. I. doplňuje tímto zněním:


• pozemek parc. č. 1434/12, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

• pozemek parc. č. 1434/13, ostatní plocha.


V Hlavě XI se v čl. I vypouští text:


• pozemek parc. č. 1425, ostatní plocha


V Hlavě XI se v čl. II vypouští text:


• budova bez č.p. nebo č.e. která stojí na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2031/3, LV 673.


a nahrazuje se textem:


• budova č.p. 1206, která stojí na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2031/3,

LV 673.


III.

V Hlavě XV. se v čl. II vypouští text:


• pozemek parc. č. 302/104, ostatní plocha


a nahrazuje se textem:


• pozemek parc. č. 302/104, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez č.p. nebo č.e.


V Hlavě XV. se čl. II doplňuje tímto zněním:


• pozemek parc. č. 302/118, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e.,

• pozemek parc. č. 302/119, ostatní plocha.


IV.

V Hlavě XVII. se v čl. IV vypouští text:


• pozemek parc. č. st. 392, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 390,

• pozemek parc. č. st. 393, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 389.


Čl. 2

  1. Ostatní ustanovení opatření rektora č. 57/2021 zůstávají beze změny.

  2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 24. června 2022.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2022.
V Praze dne 11. července 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

.doc ke stažení


OR 57/2021 ve znění dodatku č. 1


.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 18. červenec 2022 00:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám