Opatření rektora č. 44/2022

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2023

K provedení:

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor zahraničních vztahů

Účinnost:

1. ledna 2023

[Zrušeno OR č. 50/2023]1. Priority v jednotlivých oblastech:

  a. 

Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména:

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

 • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech - se zřetelem k joint degree, double degree a cotutelle

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v magisterském studijním programu

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v doktorském studijním programu


  zvláště pak:

  v návaznosti na reciprocitu

  s ohledem na dlouhodobou výměnu

  s prezentací vlastních výsledků výzkumu

  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.

  b. 

Studium zahraničních studentů na UK

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

 • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům - joint degree, double degree, cotutelle a formou „free movers“

  c. 

Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • zavedení inovativních prvků ve výuce

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK

  d. 

Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


zvláště pak:

v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem

Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod. Pobyt minimálně na tři týdny.


2. Termíny pro podání návrhů v roce 2023:

 • v letním semestru: od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023

 • v zimním semestru: od 18. 9. 2023 do 31. 10. 2023


3. Zrušovací ustanovení:

Opatření rektora č. 52/2021 o stanovení priorit pro rok 2022 se zrušuje.Praze dne 23. prosince 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka


.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 20. prosinec 2023 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám