Opatření rektora č. 8/2021

Název:

Mimořádné opatření k organizaci práce

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

10. března 2021


Mimořádné opatření k organizaci práce

I

V důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 a v rámci mimořádného stavu vyhlášeného na Univerzitě Karlově přijímám následující opatření s cílem minimalizovat kontakty mezi zaměstnanci univerzity a snižovat možnost dalšího šíření nákazy.


II.

Aktivuji ustanovení čl. 1 odst. 3 opatření rektora č. 14/2020, o výkonu práce z domova, a s ohledem na celostátně zavedená karanténní opatření nařizuji výkon práce z domova plošně pro všechny zaměstnance Univerzity Karlovy nad rámec uzavřených dohod o práci z domova.


III.

Děkani fakult, ředitelé součástí, jimž bylo svěřeno právo jednat za univerzitu v pracovněprávních věcech, a kvestor univerzity ve vztahu k zaměstnancům rektorátu, v rámci své personální pravomoci přijmou taková opatření, která budou směřovat k naplnění cíle sledovaného plošným zavedením práce z domova a zajistí, aby byl přístup na pracoviště umožněn pouze ve výjimečných případech ve vztahu k plnění důležitých úkolů, které nesnesou odkladu, nebo které nelze provést distanční formou.


IV.

V případech, v nichž povaha pracovní činnosti a plnění pracovních úkolů neumožňuje vykonávat práci z domova, děkani fakult, ředitelé dalších součástí, jimž bylo svěřeno právo jednat za univerzitu v pracovněprávních věcech, a kvestor univerzity ve vztahu k zaměstnancům rektorátu, v rámci své personálním pravomoci mohou ve vztahu ke konkrétním zaměstnancům povolit výjimku a umožnit výkon práce na příslušném pracovišti, a to za splnění a dodržení všech státem plošně zavedených karanténních a hygienických opatření, včetně povinného testování.


V.

U zaměstnanců, u kterých povaha pracovní činnosti neumožňuje ani výkon práce na pracovišti, ani výkon práce z domova, mohou děkani fakult, ředitelé dalších součástí, jimž bylo svěřeno právo jednat za univerzitu v pracovněprávních věcech, a kvestor univerzity ve vztahu k zaměstnancům rektorátu, postupovat v souladu s § 208 zákoníku a využít institutu překážek v práci na straně zaměstnavatele.


VI.

Při jednání kolektivních orgánů univerzity, fakult a dalších součástí, bude nadále v maximální míře využíván čl. 66c a 66e Statutu UK o distančních formách jednání a hlasování.


VII.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. března 2021 a platí až do odvolání.
V Praze dne 9. března 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 10. březen 2021 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám