Opatření rektora č. 1/2021

Název:

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 66a a násl. Statutu UK

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

22. ledna 2021

[zrušeno OR č. 30/2021]


Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Prodloužení mimořádného stavu

Tímto opatřením se prodlužuje mimořádný stav na Univerzitě Karlově vyhlášený opatřením rektora č. 46/2020 a prodloužený opatřením rektora č. 57/2020, a to do 12. 3. 2021. Ustanovení opatření č. 46/2020 se použijí obdobně.


Čl. 2 - Závěrečná ustanovení

  1. Akademický senát Univerzity Karlovy vyjádřil k záměru prodloužit mimořádný stav kladné stanovisko dne 22. 1. 2021.

  2. Toto opatření nabývá účinnost dne 22. 1. 2021.V Praze dne 22. 1. 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 2. červenec 2021 20:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám