Opatření rektora č. 28/2021

Název:

Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora a personální odbor RUK

Účinnost:

1. července 2021


Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tyto Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově (dále jen „Principy kariérního rozvoje“) poskytují celouniverzitní rámec, ve kterém se mohou fakulty a další součásti pohybovat, a systém nastavit specificky pro obory, ve kterých realizují studijní programy a vykonávají výzkum. Zaměstnancům poskytují Principy kariérního rozvoje jasný výhled jejich kariérního postupu a možností dalšího kariérního směřování.


Čl. 2 - Principy kariérního rozvoje

Principy kariérního rozvoje jsou přílohou tohoto opatření.


Čl. 3 -Povinnosti fakult a dalších součástí

  1. Děkani a ředitelé fakult a dalších součásti univerzity, na kterých jsou zařazeni akademičtí a vědečtí pracovníci a lektoři, stanoví svým opatřením další podrobnosti v souladu s tímto opatřením rektora.

  2. Opatření děkanů a ředitelů podle odstavce 1 budou vydána s účinností nejpozději k 1. červenci 2022.


Čl. 4 - Přechodné ustanovení

Pro stávající zaměstnance se toto opatření rektora a opatření děkanů a ředitelů podle čl. 3 odst. 1 použijí přiměřeně.


Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření bylo projednáno Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 25. června 2021.

  2. Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. července 2021.


V Praze dne 28. června 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení


Příloha ke stažení
Poslední změna: 2. červenec 2021 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám