Opatření rektora č. 45/2021

Název:

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor

Účinnost:

1. prosince 2021


Opatření rektora o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

I.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Vestec u Prahy, obec Vestec, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ,

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 693/1250 na stavbě č.p. 595 (hlavní budova), způsob využití - jiná stavba, vedené na listu vlastnictví 2157, která stojí na pozemku parc. č. st. 952, LV 2157

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/10 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního (energocentrum), způsob využití – jiná stavba, vedené na listu vlastnictví 2158, která stojí na pozemku parc. č. st. 953, LV 2158

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/5 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního (exteriéry), způsob využití – stavba technického vybavení, vedené na listu vlastnictví 2159, která stojí na pozemku parc. č. st. 955, LV 2159

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/5 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního (exteriéry), způsob využití – stavba technického vybavení, vedené na listu vlastnictví 2159, která stojí na pozemku parc. č. st. 956, LV 2159

  • spoluvlastnický podíl v hodnotě 559 332,63 Kč (resp. spoluvlastnický podíl ve výši id. 40 %) na veřejné komunikaci SO 100, vedené na listu vlastnictví 1937, která stojí na pozemku parc. č. 197/100, LV 1937

  • spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 40 % na následujících nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví 2159:

   • na pozemku parc. č. 291/3, druh pozemku: ostatní plocha,

   • na pozemku parc. č. st. 956, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

   • na pozemku parc. č. 293/6, druh pozemku: ostatní plocha,

   • na pozemku parc. č. 294/6, druh pozemku: ostatní plocha,

   • na pozemku parc. č. 294/7, druh pozemku: ostatní plocha,

   • na pozemku parc. č. 294/8, druh pozemku: ostatní plocha,

   • na pozemku parc. č. st. 955, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

   • na pozemku parc. č. 306, druh pozemku: ostatní plocha

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 55,44 %, tj. 693/1250 vzhledem k celku, na pozemku parc. č. st. 952, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, LV 2157

  • spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 30 % na pozemku parc. č. st. 953, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, LV 2158.


II.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující movité věci:


 • spoluvlastnický podíl na software v hodnotě 2 257 029,11 Kč

 • spoluvlastnický podíl na přístrojích v areálu BIOCEV v hodnotě 307 084 435,85 Kč

 • spoluvlastnický podíl na nábytku v interiéru areálu BIOCEV v hodnotě 46 640 205,57 Kč

 • spoluvlastnický podíl na stavbě skladu chemikálií (2 kontejnerů) v hodnotě 163 108,23 Kč.


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.

 2. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 8/2017 ze dne 23. ledna 2017 ve znění opatření rektora č. 62/2017 ze dne 25. září 2017 a opatření rektora č. 43/2018 ze dne 25. října 2018.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. prosince 2021.V Praze dne 18. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 26. listopad 2021 18:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám