Opatření rektora č. 3/2021

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2021

K provedení:

Čl. 2 odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

Gestor:

OZV

Účinnost:

1. února 2021

[zrušeno OR č. 52/2021]


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2021

 1. Priority v jednotlivých oblastech:

    a. 

  Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména:


  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

  • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech - se zřetelem k joint degree, double degree a cotutelle

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v magisterském studijním programu

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v doktorském studijním programu


  zvláště pak:


  v návaznosti na reciprocitu

  s ohledem na dlouhodobou výměnu

  s prezentací vlastních výsledků výzkumu


  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.


    b. 

  Studium zahraničních studentů na UK

  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

  • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům - joint degree, double degree, cotutelle a formou „free movers“


    c. 

  Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

  • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


    d. 

  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


  zvláště pak:


  v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


  Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod. Pobyt minimálně na tři týdny. 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2021:


  • v letním semestru: od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021

  • v zimním semestru: od 20. 9. 2021 do 31. 10. 2021


 3. Závěrečná ustanovení:


  Opatření rektora č. 6/2020 o stanovení priorit pro rok 2020 se zrušuje.

  Toto opatření nabývá účinnosti 1. února 2021.

V Praze dne 27. ledna 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoslední změna: 9. prosinec 2021 15:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám