Opatření rektora č. 9/2021

Název:

Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

17. března 2021

[zrušeno OR č. 30/2021]


Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK

I.

V důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, jakož i ve vztahu k naplnění Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. 249 ze dne 5. března 2021, přijímám s cílem minimalizovat kontakty mezi zaměstnanci univerzity a snižovat možnost dalšího šíření nákazy následující opatření.


II.

  1. S účinností od 17. března 2021 smí být umožněn vstup na pracoviště v rámci objektů ve vlastnictví Univerzity Karlovy, nebo v rámci objektů, které má Univerzita Karlova v nájmu či v jiné formě užívání, pouze ze předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech:

    • RP-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo

    • POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo

    • v prostorách určených zaměstnavatelem preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem s tím, že v případě samotestů bude testování prováděno za přítomností nezávislé osoby, která ověří provedení a výsledek testu, a výsledek takového testu je negativní.

  2. Vstup smí být umožněn také zaměstnanci, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu RT-PCR nebo POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dnů.

  3. Vstup smí být umožněn také zaměstnanci, který má certifikát ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně čtrnáct (14) dnů a očkovaný zaměstnanec nejeví žádné příznak onemocnění Covid-19.


III.

Zaměstnanci, který není schopen prokázat splnění některé z podmínek uvedených v čl. II., nesmí být od 17. března 2021 umožněn fyzický přístup na pracoviště v rámci objektů ve vlastnictví Univerzity Karlovy, nebo v rámci objektů, které má Univerzita Karlova v nájmu či v jiné formě užívání.


IV.

Děkani fakult, ředitelé součástí, jimž bylo svěřeno právo jednat za univerzitu v pracovněprávních věcech, a kvestor univerzity ve vztahu k zaměstnancům rektorátu, zajistí, aby v rámci správy příslušných objektů byla kontinuálně prováděna důsledná kontrola naplnění tohoto opatření, a to sběru a archivace příslušné písemné dokumentace.


V.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. března 2021 a platí až do odvolání.V Praze dne 9. března 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 2. červenec 2021 20:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám