Opatření rektora č. 27/2021

Název:

Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce

K provedení:

-

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

28. června 2021

[zrušeno OR č. 58/2021]


Odvolání mimořádných opatření k organizaci práce

Čl. I

V návaznosti na ukončení mimořádného stavu na univerzitě, který byl vyhlášen v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 opatřením rektora č. 46/2020 a trval do 25. června 2021, rozhodl jsem odvolat mimořádná opatření k organizaci práce stanovená opatřením rektora č. 8/2021. Dnešním dnem končí povinnost výkonu práce z domova nařízená plošně pro všechny zaměstnance univerzity a organizace práce na univerzitě se vrací do obvyklého a pravidelného režimu.


Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dne 28. června 2021.

Opatření rektora č. 8/2021 se zrušuje.V Praze dne 28. června 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 3. leden 2022 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám