Opatření rektora č. 16/2021

Název:

Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 66a a násl. Statutu UK

Gestor:

Kancelář rektora

Účinnost:

30. dubna 2021

[zrušeno OR č. 30/2021]


Prodloužení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Prodloužení mimořádného stavu

Tímto opatřením se prodlužuje mimořádný stav na Univerzitě Karlově vyhlášený opatřením rektora č. 46/2020 a prodloužený opatřeními rektora č. 57/2020, č. 1/2021 a č. 10/2021, a to do 28. května 2021. Ustanovení opatření č. 46/2020 se použijí obdobně.


Čl. 2 - Závěrečná ustanovení

  1. Akademický senát Univerzity Karlovy vyjádřil k záměru prodloužit mimořádný stav kladné stanovisko dne 30. 4. 2021.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. 4. 2021.


V Praze dne 30. dubna 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 2. červenec 2021 20:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám