Opatření rektora č. 6/2021

Název:

Harmonogram akademického roku 2021/22

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

1. března 2021


Harmonogram akademického roku 2021/22

 1. Harmonogram

  1. října 2021

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2021/22

  23. prosince 2021 – 2. ledna 2022

  vánoční prázdniny

  14. února 2022

  zahájení letního semestru akademického roku 2021/22

  1. července 2022 – 31. srpna 2022

  letní prázdniny

  30. září 2022

  konec akademického roku 2021/22

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorem stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:


    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 1. října 2021;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 24. září 2021 do 30. září 2021 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 7. února 2022 do 13. února 2022. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 10. ledna 2022 až 13. února 2022 a zkouškové období letního semestru na období 23. května 2022 až 30. června 2022.

    d. 

  děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2022.

 3. Do 31. března 2021 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu, a to pro oba semestry akademického roku 2021/22.


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s ÚVT předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2021 definitivní termíny potvrdí.

 4. Termín rektorského dne je stanoven na 11. května 2022.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2021.V Praze dne 25. února 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 3. březen 2021 17:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám