Opatření rektora č. 31/2021

Název:

Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022)

K provedení:

Čl. 4 odst. 9 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. července 2021

[zrušeno OR č.25/2022]


Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022)

Čl. 1 - Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-9291.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 11. listopadu 2021.

 5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Čl. 2 - Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-9291.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.

 3. Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 27. ledna 2022.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Čl. 3 - Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-9291.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.

 3. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 5. dubna 2022.1


V Praze dne 28. června 2021


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.


Poslední změna: 30. červen 2022 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám