Opatření rektora č. 54/2021

Název:

Změna Opatření rektora č. 13/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

K provedení:

-

Gestor:

OSZS

Účinnost:

10. prosince 2021


Změna Opatření rektora č. 13/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19

Čl. 1

Opatření rektora č. 13/2021 Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 se mění takto:


  1. V čl. 2 odst. 2 se text „2020/2021“ nahrazuje textem „2021/2022“.

  2. V čl. 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Za dobrovolné zapojení se se považuje pracovní činnost bez nároku na finanční ohodnocení.“.

  3. V čl. 3 odst. 2 se text „2020/2021“ nahrazuje textem „2021/2022“.


Čl. 2 - Závěrečné ustanovení

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 10. prosince 2021.
V Praze dne 10. prosince 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíÚplné znění OR 13/2021: .pdf ke stažení - úplné znění
Poslední změna: 15. prosinec 2021 17:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám