Opatření rektora č. 40/2022

Název:

Dodatek č. 2 k Opatření rektora č. 57/2021

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor RUK

Účinnost:

1. prosince 20222

Čl. 1

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje Opatření rektora č. 57/2021 ze dne 27.12.2021 ve

znění dodatku č. 1 ze dne 11.07.2022 takto:


I.

V Hlavě IV. se v čl. I. vypouští text:

 • pozemek parc. č. 1891, ostatní plocha


a nahrazuje se textem:

 • pozemek parc. č. 1891/1, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 1891/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova

  bez č.p. nebo č.e.


II.

V Hlavě VI. se čl. II doplňuje tímto zněním:

 • pozemek parc. č. 3972, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2551.


III.


V Hlavě XI. se čl. I. doplňuje tímto zněním:

 • pozemek parc. č. 1341, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova

  č.p. 399,

 • pozemek parc. č. 1342/1, ostatní plocha.

 • pozemek parc. č. 1342/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova

  bez č.p. nebo č.e.


IV.

V Hlavě XV. se čl. II doplňuje tímto zněním:

 • pozemek parc. č. 302/100, ostatní plocha.

V Hlavě XV. se v čl. V vypouští text:

 • pozemek parc. č. 217/9, trvalý travní porost,

 • pozemek parc. č. 217/12, trvalý travní porost.

a nahrazuje se textem:

 • pozemek parc. č. 217/9, ostatní plocha.


Čl. 2

 1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 57/2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze

  změny.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity

  Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 11. listopadu 2022.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. prosince 2022.


V Praze 23. listopadu 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka


.pdf ke stažení

.doc ke stažení


OR 57/2021 ve znění Dodatku č. 2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ


.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 28. listopad 2022 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám