Opatření rektora č. 24/2021

Název:

Změna opatření rektora č. 27/2019 – Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. července 2021


Změna opatření rektora č. 27/2019 – Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce

Čl. 1

Opatření rektora č. 27/2019 - Závazná podoba formuláře Zápisu o části státní závěrečné zkoušky – Obhajoba závěrečné práce se mění tak, že se mění znění jeho přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

  1. Nové znění přílohy č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření rektora č. 24/2021.

  2. Nové znění přílohy č. 2 tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření rektora č. 24/2021.


Čl. 2 - Závěrečné ustanovení

  1. Tato změna opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. července 2021.V Praze dne 15. června 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

pdf včetně příloh - ke stažení


Příloha č. 1 - pdf doc

Příloha č. 2 - pdf doc
Poslední změna: 21. červen 2021 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám