Opatření rektora č. 22/2016

Název:

Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)

K provedení:

čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

Účinnost:

20. července 2016

[zrušeno OR č. 19/2017]


Vyhlášení 1. ročníku soutěže Primus UK (rok 2017)

Čl. 1 - Podávání návrhů projektů

  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen "aplikace") http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 13. září 2016 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 20. července 2016.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 27. září 2016 v 16.00 hod.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže Primus

  1. Výsledky 1. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 24.12.2016.

  2. Projekty, které komise doporučí k finanční podpoře, bude možné realizovat od 1. ledna 2017.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Termíny předkládání průběžných zpráv či závěrečných zpráv, termíny předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků a další náležitosti budou stanoveny opatřením rektora.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 20. července 2016.V Praze dne 13. července 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám