Opatření rektora č. 49/2018

Název:

Průběžné zprávy soutěže Primus a další podrobnosti o způsobu jejich předkládání a hodnocení

K provedení:

čl. VI, odst. 5 Zásady soutěže Primus

Účinnost:

30. listopadu 2018

[zrušeno OR č. 43/2019 od 1.1.2020]


Průběžné zprávy soutěže Primus a další podrobnosti o způsobu jejich předkládání a hodnocení

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s Opatření rektora č. 17/2017 Zásady soutěže Primus, Čl. VI, odst. 5 v platném znění stanoví podrobnosti o způsobu předkládání a hodnocení průběžných zpráv soutěže Primus.Čl. 2 - Způsob a termín předložení průběžné zprávy


1. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn do konce roku 2018 na webových stránkách UK.

2. Průběžnou zprávu předkládá příslušný referent nebo koordinátor evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému „IS Věda“ po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana/děkanů participujících fakult (ředitele/ředitelů vysokoškolských ústavů).

3. Termín pro předložení průběžné zprávy se stanovuje na 28. února 2019.


Čl. 3 - Hodnocení průběžné zprávy

1. Všechny průběžné zprávy budou předloženy Komisi programů pro podporu vědy na UK a souhrn následně Vědecké radě UK.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. listopadu 2018.

2. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 76/2017 – Průběžné zprávy soutěže Primus a další podrobnosti o způsobu jejich předkládání a hodnocení.


V Praze dne 14. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám