Přehled doporučených projektů Primus

Seznam návrhů projektů Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2019


číslo

součást

řešitel

název

HUM

PRIMUS/19/HUM/14

FF

CILIBRASI Luca

Jádrová syntax u bilingviních dětí s rozdílnou mírou jazykového vstupu

PRIMUS/19/HUM/12

FTVS

LEE Sunwoo

Postojově-behaviorální model cesty k úspěšnému stárnutí: sekundární analýza

PRIMUS/19/HUM/08

FF

ŠIMÍK RADEK

Výzkumná skupina pro empirické studium formální syntaxe a sémantiky

PRIMUS/19/HUM/13

FHS

ČERNÝ Karel

Arabská revoluce: Historicko-sociologická perspektiva

PRIMUS/19/HUM/17

FSV

KRIŠTOUFEK Ladislav

Behaviorální finance a makroekonomie: Nové pohledy pro hlavní proud

SCI

PRIMUS/19/SCI/11

MFF

CARSON Erin

Škálovatelná a přesná numerická lineární algebra pro hardware nové generace

PRIMUS/19/SCI/05

MFF

KOZÁK Martin

Attosekundové procesy v pevných látkách

PRIMUS/19/SCI/01

MFF

SCHWARZACHER Sebastian

Interakce tekutin a pevných látek

PRIMUS/19/SCI/09

PřF

FENDRYCH Matyáš

Identifikace molekulární dráhy řídící růst rostlinných buněk

PRIMUS/19/SCI/08

PřF

REIFOVÁ Radka

Postkopulační pohlavní výběr a speciace u slavíků

PRIMUS/19/SCI/10

MFF

DUŠEK Ondřej

Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén

PRIMUS/19/SCI/02

PřF

LAFON PLACETTE Clément

Evoluce rozmnožování rostlin. Založení skupiny rostlinných reprodukčních strategií

MED

PRIMUS/19/MED/06

2. LF

ZÁPOTOCKÝ Michal

Prognostický význam molekulárních alterací gliomů nízkého stupně malignity u dětí a mladých dospělých

PRIMUS/19/MED/08

3. LF

ČERMÁKOVÁ Pavla

Prevence duševních nemocí: Vliv časných rizikových faktorů

PRIMUS/19/MED/07

1. LF

KLÁNOVÁ Magdaléna

Role tumor supresorového genu CDKN2A u maligních lymfomů

PRIMUS/19/MED/03

2. LF

NOVÁK Ondřej

Mechanismy epileptogeneze a iktogeneze na úrovni jednotlivých neuronů studované pomocí moderních in vivo optických metod

PRIMUS/19/MED/04

2. LF

ŠKVÁROVÁ Karolína

Technologie CRISPR/Cas9 v modelování a léčbě vzácných onemocněníPoslední změna: 4. červenec 2018 09:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám