Konečný seznam podpořených projektů 3. kola Primus

Konečný seznam podpořených projektů 3. kola Primus

Doporučené projekty dílčí komise HUM

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

08

FF

ŠIMÍK Radek

Výzkumná skupina pro empirické studium formální syntaxe a sémantiky

12

FTVS

LEE Sunwoo

Postojově-behaviorální model cesty k úspěšnému stárnutí: sekundární analýza

13

FHS

ČERNÝ Karel

Arabské revoluce: Historicko-sociologická perspektiva

14

FF

CILIBRASI Luca

Jádrová syntax u bilingvních dětí s rozdílnou mírou jazykového vstupu

17

FSV

KRIŠTOUFEK Ladislav

Behaviorální finance a makroekonomie: Nové pohledy pro hlavní proud


Doporučené projekty dílčí komise MED

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

03

2. LF

NOVÁK Ondřej

Mechanismy epileptogeneze a iktogeneze na úrovni jednotlivých neuronů studované pomocí moderních in vivo optických metod

04

2. LF

ŠKVÁROVÁ Karolína

Technologie CRISPR/Cas9 v modelování a léčbě vzácných onemocnění

06

2. LF

ZÁPOTOCKÝ Michal

Prognostický význam molekulárních alterací gliomů nízkého stupně malignity u dětí a mladých dospělých

07

1. LF

KLÁNOVÁ Magdaléna

Role tumor supresorového genu CDKN2A u maligních lymfomů

08

3. LF

ČERMÁKOVÁ Pavla

Prevence duševních nemocí: Vliv časných rizikových faktorů


Doporučené projekty dílčí komise SCI

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

01

MFF

SCHWARZACHER Sebastian

Interakce tekutin a pevných látek

02

PřF

LAFON-PLACETTE Clément

Evoluce rozmnožování rostlin. Založení skupiny rostlinných reprodukčních strategií

05

MFF

KOZÁK Martin

Attosekundové procesy v pevných látkách

08

PřF

REIFOVÁ Radka

Postkopulační pohlavní výběr a speciace u slavíků

09

PřF

FENDRYCH Matyáš

Identifikace molekulární dráhy řídící růst rostlinných buněk

10

MFF

DUŠEK Ondřej

Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén

11

MFF

CARSON Erin

Škálovatelná a přesná numerická lineární algebra pro hardware nové generacezpět na stránku programu Primus


Poslední změna: 22. říjen 2018 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám