Podmínky 1. kola soutěže

Hodnocení projektů Primus projednaných Vědeckou radou UK

Doporučení k návrhům projektů, které projednala Vědecká rada UK na svém zasedání dne 24. listopadu 2016. Doporučení jsou uvedena na samostatné stránce.

Základní podmínky a termíny

hlavní řešitel

zájemce s ukončeným doktorským studiem

(ne více než 12 let od ukončení)

ostatní členové týmu

- akademičtí, vědečtí, techničtí a odborní pracovníci

- magisterští a doktorští studenti

- nejpozději do roka od udělní projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelký tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky

vyhlášení prvního kola soutěže

20. července 2016

poslední možnost registrace osob mimo UK

13. září 2016

ukončení podávání návrhů

27. září 2016, do 16. hodin

zahájení řešení

1. ledna 2017

doba řešení projektů

3 roky (s možným prodloužením o další 2 roky)

Zásady soutěže a vyhlášení prvního kola

  • Soutěž Primus se řídí Zásadmi schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016.

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

    (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Zaměstnanci a studenti UK

    Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.

  • Navrhovatelé mimo UK

    Pro získání přihlašovacích údajů se prosím zaregistrujte pomocí formuláře na adrese http://veda.is.cuni.cz/primus.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám