Opatření rektora č. 76/2017

Název:

Průběžné zprávy soutěže Primus

K provedení:

Čl. VI, odst. 5 Zásady soutěže Primus č. 17/2017

Účinnost:

2. ledna 2018

[zrušeno OR č. 49/2018]


Průběžné zprávy soutěže Primus

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s Opatřením rektora č. 17/2017 Zásady soutěže Primus, čl. VI, odst. 5, stanoví způsob předkládání průběžných zpráv soutěže Primus.


Čl. 2 - Způsob a termín předložení průběžné zprávy

  1. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn do konce roku 2017 na webových stránkách UK.

  2. Průběžná zpráva se předkládá elektronicky ve formátu pdf a to zasláním na adresu primus@ruk.cuni.cz.

  3. Termín pro zaslání průběžné zprávy se stanovuje na 31. březen 2018.


Čl. 3 - Hodnocení průběžné zprávy

  1. Všechny průběžné zprávy budou předloženy k vyjádření příslušným dílčím komisím a následně Vědecké radě UK.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. ledna 2018.V Praze dne 21. prosince 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

. pdf ke stažení
Poslední změna: 30. listopad 2018 09:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám