2. kolo

Přehled projektů 2. kola PRIMUS


souč. UK

kód

předkladatel

název

KTF

17/HUM/14

FORNASIERO Alice

Sběratelství v Čechách od 16. do 17. století: od kunstkomory k obrazové galerii

2.LF

17/MED/11

FROŇKOVÁ Eva

Diverzita receptorů pro antigeny u akutní leukémie jako marker selhání léčby a imunodeficience

LFP

17/MED/17

BLAHNA Karel

Spánková dynamika neurálních sítí ve zdraví a nemoci

FSV

17/HUM/24

DITRYCH Ondřej

Hybridní revoluční aktéři v globální politice

1.LF

17/MED/09

HAVRÁNEK Ondřej

Mechanismy signalizace B-buněčného receptoru a aktivace protein kinázy B u lymfomů a jejich potenciál pro léčbu

FSV

17/HUM/16

HAVRÁNKOVÁ Zuzana

Ekonomie energetiky a politiky životního prostředí

PF

17/HUM/17

HOBZA Martin

Europeizace jako determinant právní regulace finančních služeb a zdanění

PF

17/HUM/13

HONUSKOVÁ Věra

Dočasnost v právní úpravě ochrany nucených migrantů

MFF

17/SCI/09

HUBÁČEK Pavel

Kryptografická složitost strukturovaných problémů

FF/LFHK

17/HUM/19

CHLÁDKOVÁ Kateřina

Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života

3.LF

17/MED/08

KNOT Jiří/KOZEL

Srdeční selhání - studium nových patofyziologických mechanismů ovlivňující léčbu a prognózu nemocných

HTF

17/HUM/34

KOHOUT Ivan

Depolitizace studia židovské mystiky: Teologická reflexe literatury pražských frankistů

PřF

17/SCI/11

MARGOLD Martin

Rychlý ústup severozápadní části Laurentinského ledovcového štítu jako příčina Meltwater Pulse 1A

PedF

17/HUM/11

MARTÍNKOVÁ Patrícia

Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

FaF

17/SCI/04

MATOUŠKOVÁ Petra

Úloha mikroRNA v lékové rezistenci hlístic

PřF

17/SCI/14

MATOUŠOVÁ Eliška

Vývoj nových metod pro přípravu polycyklických sloučenin a jejich využití v totální syntéze přírodních látek

MFF

17/SCI/03

NAGY Stanislav

Pokročilé geometrické metody ve statistice

PřF

17/SCI/22

OPANASENKO Maksym

Rozpustné zeolity

PřF

17/SCI/16

REIF Jiří

Trendy početnosti ptačích populací v podmínkách globálních změn: cesta k porozumění působícím mechanismum

HTF

17/HUM/21

ŘÍHOVÁ Ladislava

Reflexe křesťanské tradice jako prostředek pochopení sociokulturních změn v evropské post-sekulární společnosti

PřF

17/SCI/23

SCHMICKL Roswitha E. 

Cytogenomika Kapské radiace

3.LF

17/MED/07

ŠTOFKOVÁ Andrea

Neuron-gliové interakce v homeostázi sítnice: efekt vizuální stimulace a implikace pro autoimunitní uveitidu

PřF

17/SCI/08

TROPEK Robert

Klíčové faktory pro formování polinačních sítí: Efekt nadmořské výšky, zeměpisné šířky a fragmentace prostředí

FTVS

17/MED/05

TUFANO James J. 

Výskoky s dopomocí u stárnoucí populace: Inovativní metoda kondičního cvičení

1.LF

17/MED/16

VARGOVÁ Karin

Studium regulační sítě onkogenních mikroRNA u leukemických B-buněk za využití nové technologie editace genů

FF

17/HUM/30

VERČÍK Marek

Σíδηρoς. Technologie v předklasickém Řecku

PřF

17/SCI/12

VINKLER Michal

Vliv neurologického zánětu na vývoj mozku a učení u kognitivně pokročilých ptáků

1.LF

17/MED/06

ZIKANOVÁ Marie

Studium purinového metabolismu jako potencionálního cíle protinádorové terapiePoslední změna: 14. leden 2021 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám