5. kolo

Přehled projektů 5. kola PRIMUS


souč. UK

číslo

hlavní řešitel

název

FSV

21/HUM/003

NEAG Annamaria

Digitální občanská participace dětí a dospívajících v globalizovaném světě

FSV

21/HUM/005

ŠVELCH Jaroslav

Vývoj teorie a metod pro výzkum herního průmyslu s aplikací na ČR

FF

21/HUM/011

KATSAKIORIS Konstantinos

Vzdělávání afrických a blízkovýchodních elit v bývalých socialistických zemích: Studia, kariérní dráhy, myšlenkové světy

FSV

21/HUM/012

PARÍZEK Michal

Globální toky politických informací

FF

21/HUM/015

BRAND James

SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě

FF

21/HUM/019

VARGHA Mária

Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě

KTF

21/HUM/021

FRÝVALDSKÝ Pavel

Trinitární ontologie lidské osoby

CERGE

21/HUM/022

ZACCHIA Paolo

Nedokonalé párování s dodavateli v produkčním systému: Nový rámec pro analýzu industriální politiky

MFF

21/SCI/002

SLAVÍKOVÁ Lenka

Harmonická analýza, prostory funkcí a jejich interakce

PřF

21/SCI/003

ROZBESKÝ Daniel

Molekulární mechanismy MICAL signalizace v dynamice cytoskeletu

MFF

21/SCI/005

HEJDUK Michal

Nová elektron-iontová past pro studium dynamiky částic v silně vázaném ultra-chladném plazmatu

PřF

21/SCI/006

MAŠEK Jan

Rozklíčovaní "Nekanonického" signalizačního potenciálu ligandů dráhy Notch u savců.

PřF

21/SCI/007

SEDLÁČEK Ondřej

Řízená chemická komunikace mezi polymerními syntetickými buňkami

MFF

21/SCI/009

POZZA Stefano

Metoda Lanczošova typu pro takzvanou time-ordered exponenciálu

MFF

21/SCI/014

PATÁKOVÁ Zuzana

Algebraické metody v diskrétní geometrii a topologii

MFF

21/SCI/017

BERTA Peter

Objevování nových jevů s využitím produkce čtyř top kvarků na Velkém hadronovém urychlovači

PřF

21/SCI/018

GRANTZ ŠAŠKOVÁ Klára

Objasnění molekulární role proteasy DDI2 v expresi proteasomu

MFF

21/SCI/026

O´BUACHALLA Re

Nekomutativní Spektrální Geometrie Kvantových Vlajkových Variet

PřF

21/MED/003

DOBEŠ Jan

Vývoj a funkce Aire-ILC3 buněk

2. LF

21/MED/005

PIVOŇKOVÁ Helena

Interakce mezi neurony a prekurzory oligodendrocytů ve zdraví a nemoci

1. LF

21/MED/012

ŠLACHTOVÁ Lenka

Genetické defekty a rizikové faktory způsobující Amyotrofickou laterální sklerózu u Slovanské populacePoslední změna: 15. leden 2021 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám