4. kolo

Přehled projektů 4. kola PRIMUS


souč. UK

kód

předkladatel

název

FF

20/HUM/005

KUZMIČOVÁ Anežka

Integrální výzkum textu a četby (InT&L)

PedF

20/HUM/009

ROPOVIK Ivan

Centrum meta-výzkumu vdělávání

FF

20/HUM/018

SIMIC Ivan

Genderová politika komunistických států vůči muslimům ve východní Evropě

ETF

20/HUM/010

RÜCKL Jan

Textualita v judaismu druhého chrámu

CERGE

20/HUM/019

JANN Ole

Odhalování informací a soukromí v době všeobecné informovanosti

MFF

20/SCI/009

SETVIN Martin

Povrchy feroelektrických perovskitů

MFF

20/SCI/002

KALA Vítězslav

Univerzální kvadratické formy: geometrie a analýza

PřF

20/SCI/008

MUSILOVÁ Zuzana

Efekt genomových duplikací a hybridizace na funkci smyslových soustav u ryb

MFF

20/SCI/018

ZÁZVORKA Jakub

Multivrstevné systémy s antiferomagnetickou interakcí pro spintronické aplikace

MFF

20/SCI/003

MAŠÍN Zdeněk

Nové mechanismy poškození DNA působením elektronů a ultrafialového záření

PřF

20/SCI/004

GRAJCIAR Lukáš

Modelování heterogenní katalýzy v operando podmínkách

PřF

20/SCI/017

RÝČEK Lukáš

Vývoj nových katalyzátorů pro oxidace alifatických C-H vazeb a jejich uplatnění v syntéze důležitých molekul

PřF

20/SCI/019

WEINKAUF Manuel

Vliv evolučního potenciálu mořského planktonu na koloběh uhlíku v oceánu a klimatické změny

MFF

20/SCI/015

ALLOLIO Christoph

Remodelování lipidových membrán s aplikacemi v biomedicíně

PřF

20/SCI/012

HLOUCHOVÁ Klára

Studium syntetických proteinových sekvencí in vivo: systematické mapování strukturního a funkčního prostoru

FaF

20/SCI/013

NOVÁKOVÁ Veronika

Studium ftalocyaninů pro fotodynamickou terapii nádorů a biozobrazování

1. LF

20/MED/003

DRÁBER Peter

Role protein TANK a NAP1 v ochraně organismu před autoimunitním poškozením

1. LF

20/MED/013

HONS Miroslav

Charakterizace mechanismů migrace lymfocytů in vivo a in vitro

MFF

20/MED/006

ANTOLÍK Ján

Výpočtové metody ve vizuálních neurovědách

FaF

20/MED/010

ČEČKOVÁ Martina

Farmakokinetické mechanizmy lékové rezistence u akutní myeloidní leukémie

1. LF

20/MED/008

TŮMOVÁ Pavla

Plasticita genomu parazitického prvonak Giardia Intestinalis jako aktivní protihráč

1. LF

20/MED/007

TIETZOVÁ Ilona

Role mitochondriálních dysfunkcí u nemalobuněčného karcinomu plicPoslední změna: 14. leden 2021 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám