3. kolo

Přehled projektů 3. kola PRIMUS


souč. UK

kód

předkladatel

název

FF

19/HUM/08

ŠIMÍK Radek

Významná skupina pro empirické studium formální syntaxe a sémantiky

FTVS

19/HUM/12

LEE Sunwoo

Postojově-behaviorální model cesty k úspěšnému stárnutí: sekundární analýza

FHS

19/HUM/13

ČERNÝ Karel

Arabská revoluce: Historicko-sociologická perspektiva

FF

19/HUM/14

CILIBRASI Luca

Jádrová syntax u bilingvních dětí s rozdílnou mírou jazykového vstupu

FSV

19/HUM/17

KRIŠTOUFEK Ladislav

Behaviorální finance a makroekonomie: Nové pohledy pro hlavní proud

MFF

19/SCI/01

SCHWARZACHER Sebastian

Interakce tekutin a pevných látek

PřF

19/SCI/02

LAFON-PLACETTE Clément

Evoluce rozmnožování rostlin. Založení skupiny rostlinných reprodukčních strategií

MFF

19/SCI/05

KOZÁK Martin

Attosekundové procesy v pevných látkách

PřF

19/SCI/08

REIFOVÁ Radka

Postkopulační pohlavní výběr a speciace u slavíků

PřF

19/SCI/09

FENDRYCH Matyáš

Identifikace molekulární dráhy řídící růst rostlinných buněk

MFF

19/SCI/10

DUŠEK Ondřej

Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén

MFF

19/SCI/11

CARSON Erin

Škálovatelná a přesná numerická lineární algebra pro hardware nové generace

2. LF

19/MED/03

NOVÁK Ondřej

Mechanismy epileptogeneze a iktogeneze na úrovni jednotlivých neuronů studované pomocí moderních in vivo optických metod

2. LF

19/MED/04

ŠKVÁROVÁ Karolína

Technologie CRSPR/Cas9 v modelování a léčbě vzácných onemocnění

2. LF

19/MED/06

ZÁPOTOCKÝ Michal

Prognostický význam molekulárních alterací gliomů nízkého stupně malignity u dětí a mladých dospělých

1. LF

19/MED/07

KLÁNOVÁ Magdaléna

Role tumor supresorového genu CDKN2A u maligních lymfomů

3. LF

19/MED/08

ČERMÁKOVÁ Pavla

Prevence duševních nemocí: Vliv časných rizikových faktorůPoslední změna: 14. leden 2021 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám