7. kolo

Přehled projektů 7. kola PRIMUS


souč. UK

číslo

hlavní řešitel

název

FF

23/HUM/007

MACHEK David

Etika rolí ve starověké a současné filosofii

FSV

23/HUM/006

LADYKOWSKA Agata

Nejistá budoucnost: zkoumání náboženské zkušenosti v době neoliberalismu a antropocénu

FF

23/HUM/013

MORRIS Lauren

Venkovský život v měnícím se světě: Nový pohled na hospodářský rozvoj a nerovnsot ve Střední Asii pod kušanskou vládou

MFF

23/SCI/019

WITZANY Vojtěch

Smrtonosný tanec: ovládnutí zpětné zářivé reakce poblíž černých děr pro gravitačně-vlnovou astronomii

MFF

23/SCI/017

VARGA Emil

Supratekutá dynamika v nanofluidických dvojrozměrných systémech

PřF

23/SCI/013

HASTIE Adam

Guyanská rašelina: chybějící článek uhlíkového cyklu v tropickém prostředí

MFF

23/SCI/025

KOVAL Michal

Testy standardního modelu částicové fyziky v experimentu NA62

MFF

23/SCI/023

LIBOVICKÝ Jindřich

Jazykově neutrální a kulturně vícejazyčné neuronové reprezentace vět

MFF

23/SCI/006

OPPER Sebastian

Kategoriální Knorrerova periodicita, clusterové kategorie a tensorově triangulovaná geometrie

MFF

23/SCI/005

KOLÁŘ Ivan

Prostoročasy a pole v teoriích s derivacemi vyššího řádu

1. LF

23/MED/002

ZAHRADNÍK Jiří

Predikace nových variant SARS-CoV-2 pomocí in vitro mapování mutačních trajektorií

2. LF

23/MED/011

KUDLÁČEK Jan

Buněčné a síťové mechanismy ultra-pomalých procesů podílejících se na progresi epilepsie a vzniku záchvatů


Poslední změna: 2. prosinec 2022 17:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám