6. kolo

Přehled projektů 6. kola PRIMUS


souč. UK

číslo

hlavní řešitel

název

CTS

22/HUM/020

KULVEIT Jan

Komplexní rizika v komplexních systémech

FSV

22/HUM/005

SMETANA Michal

Experimentální laboratoř pro výzkum mezinárodní bezpečnosti

FTVS

22/HUM/019

KRZYSZTOFIK Michal

Vývoj testů svalové síly dolní končetiny pro praktické využití u pokročilých metod silového tréninku

FF

22/HUM/014

GUDER Umit

Slitiny mědi a zinku ve starověkém Urartu: Neznámá historie raných kovů v Anatolii

FSV

22/HUM/011

KALHOUSOVÁ Irena

Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice

CERGE

22/HUM/012

OCHSNER Christian

Genderové rozdíly: Příčiny a následky genderových specifik chování v budování státu a aspiracích

PřF

22/SCI/001

KOHLER Tyler Joe

Green New World: struktura a fungování mikrobiálních společenstev z potoků napájených mizejícími ledovci

FaF

22/SCI/015

HODÍK Tomáš

Chalkogenová vazba v organické syntéze a katalýze

MFF

22/SCI/002

ROSKOVEC Bedřich

Fyzikální Potenciál a Optimalizace Designu Experimentu Hyper-Kamiokande

MFF

22/SCI/009

HOLUBEC Viktor

Určují dalekodosahové korelace sociální interakce ve skupinách živočichů?

MFF

22/SCI/014

CONGREVE Scott

Aglomorace a zjemňování polytopických sítí v metodě virtuálních elementů a nespojité Galerkinově metodě

MFF

22/SCI/016

BASTIEN Gael

Frustrované mřížky magnetických a elektrických dipólů

MFF

22/SCI/017

MATOUŠEK Jan

Výzkum hadronové struktury na experimentech COMPASS a AMBER

2. LF

22/MED/011

NEDELSKÁ Zuzana

Multimodalitní biomarkery progrese nemoci u pacientů spektra demence s Lewyho tělísky

1. LF

22/MED/007

JANOŠTIAK Radoslav

Molekulární mechanismy časoprostorové regulace zástavy buněčného cyklu nádorových buněk

PřF

22/MED/014

ČERNÝ Ondřej

Ovlivnění imunologické synapse bakteriálními patogeny

FaF

22/MED/017

BERNHAUEROVÁ V.

Matematické modelování dynamiky exprese genů regulovaných nukleárními receptory v hepatocytárních sféroi.

2. LF

22/MED/012

ŠEBLOVÁ Dominika

Sociální a biologické mechanismy přispívající k nerovnostem v kognitivním stárnutí a demenc


Poslední změna: 4. leden 2022 16:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám