Nejvýznamnější investiční akce

Mezi nejvýznamnější investiční akce, které v současnosti univerzita realizuje či připravuje, patří: Novostavba Centrální budovy Kampusu v Hradci Králové, II.etapa výstavby kampusu UniMec v Plzni, Výstavba Kampusu Albertov, Výstavba polyfunkční budovy v Areálu Jinonice a Výstavba budovy ÚDAUK


Albertov

Plzeň

Hradec Králové

ÚDAUK

Jinonice


Základem pro plánování investičních akcí je celouniverzitní dokumentace programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy" Tato dokumentace byla zpracována Odborem výstavby Rektorátu UK a je průběžně aktualizována.


Odbor výstavby zajišťuje komunikaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci nově plánovaných investičních akcí všech fakult a dalších součástí UK. V souvislosti s přípravou nových akcí - rekonstrukcí, oprav i novou výstavbou - rovněž poskytuje metodickou pomoc fakultám a dalším součástem UK se zpracováním potřebných dokumentů. Jedná s Katastrálním úřadem, jednotlivými zastupitelstvími městských částí a Magistrátem hlavního města Prahy v řízeních o zájmových územích Univerzity Karlovy v souvislosti s jejím dalším rozvojem.


Odbor výstavby RUK dále koordinuje projekt elektronické pasportizace objektů univerzity.Poslední změna: 6. leden 2021 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám