Nejvýznamnější investiční akce

Mezi nejvýznamnější investiční akce, které v současnosti univerzita realizuje či připravuje, patří výstavba Výzkumného a výukového centra v Hradci Králové, Medicínského centra a Biocentra v Plzni, Kampusu Albertov, Přestavba menzy 17. listopadu v Praze - Troji a Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice.


Albertov

Plzeň

Hradec Králové

Menza 17. listopadu

Areál Jinonice


Základem pro plánování investičních akcí na univerzitě je celouniverzitní dokumentace programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy v Praze" Tato dokumentace byla zpracována Odborem výstavby Rektorátu UK a je průběžně aktualizována.


Odbor výstavby společně s ekonomickým odborem RUK zajišťuje komunikaci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci nově plánovaných investičních akcí všech fakult a dalších součástí UK. V souvislosti s přípravou nových akcí - rekonstrukcí, oprav i novou výstavbou - rovněž poskytuje metodickou pomoc fakultám a dalším součástem UK se zpracováním potřebných dokumentů. Jedná s Katastrálním úřadem, jednotlivými zastupitelstvími městských částí a Magistrátem hlavního města Prahy v řízeních o zájmových územích Univerzity Karlovy v souvislosti s jejím dalším rozvojem.


Odbor výstavby RUK dále koordinuje projekt elektronické pasportizace objektů univerzity.Poslední změna: 7. říjen 2019 11:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám