Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni UniMeC


Lékařská fakulta UK v Plzni působí již od doby svého založení, tedy více než 70 let, v historicky cenných a památkově chráněných objektech. Tyto objekty byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum. Proto Univerzita Karlova připravuje již přes 40 let výstavbu nového univerzitního medicínského centra (kampusu) v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřebný pozemek. Zatímco fakultní nemocnice v průběhu let získala pro své záměry významné investiční prostředky ze státního rozpočtu, nepodařilo se lékařské fakultě až do roku 2012 výstavbu nového kampusu vůbec zahájit. Jednotlivé problémy související s modernizací výuky a především s dynamickým růstem počtu studentů řešila fakulta jen dílčími rekonstrukcemi vnitřních prostor a finančně náročnou údržbou památkově chráněných objektů.


První etapu výstavby kampusu se tak podařilo realizovat až v letech 2012 – 2015, kdy byly realizovány dva projekty spolufinancované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Prvním projektem byla výstavba a vybavení dvou budov Biomedicínského centra, nového ústavu Lékařské fakulty v Plzni, které je primárně zaměřeno na výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny, konkrétně na náhradu a regeneraci životně důležitých orgánů.


Druhým projektem byla výstavba budovy teoretických ústavů  - UniMeC, 1. etapa. V této budově tak od akademického roku 2014/2015 nalezlo nové působiště pět stávajících teoretických ústavů fakulty, které se přestěhovaly z historických budov.


Na tyto projekty OP VaVpI navázal v roce 2015 projekt dostavby Modré posluchárny s jídelnou. Ten byl podpořen z projektu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy.Biomedicínské centrum a budova teoretických ústavůInteriér Modré posluchárnyV roce 2015 začaly přípravy dostavby zbývajících částí kampusu UniMeC. Druhou etapou výstavby a rozhodující částí bude hlavní budova kampusu, kde budou sídlit teoretické ústavy fakulty, které dosud působí ve starých budovách, ale také podpůrné provozy - Středisko vědeckých informací, Centrum informačních technologií, technické oddělení, dále děkanát a menza. V sousedství hlavní budovy by pak v rámci 3. etapy měla vyrůst sportovní hala se zázemím ústavu tělesné výchovy. Součástí plánů je také nezbytná související infrastruktura.


V roce 2016 byla podána žádost o dotaci OP VVV, ERDF výzvy pro VŠ na spolufinancování projektu výstavby a vybavení rozhodující části hlavní budovy. Tento projekt byl doporučen k financování a na podzim 2017 začala jeho realizace.


U částí, které není možné spolufinancovat z projektu OP VVV (menza, děkanát) usiluje fakulta o zajištění financování z programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.


Vlastní stavební práce byly zahájeny v září 2019, dokončení hlavní budovy je plánováno na červen 2022 a spuštění plného provozu od října 2022.


Pro výstavbu sportovní haly, jakožto 3. etapy, zatím není zajištěno financování a je plánována výhledově po dokončení 2. etapy.Vizualizace plánované hlavní budovy kampusu UniMeCDostavbou hlavní budovy, sportovní haly a infrastruktury bude kampus UniMeC dokončen a Lékařská fakulta v Plzni bude koncentrována na jediné místo. Samozřejmě kromě klinických pracovišť. Ale i kontakt s nimi se výrazně zlepší, neboť většina z nich se nachází v areálu FN Plzeň – Lochotín, který s kampusem UniMeC přímo sousedí.


Prioritním cílem vyvinutého úsilí  Lékařské fakulty v Plzni není  však jen investiční výstavba sama, ačkoliv zajistí nepochybně zásadní zlepšení materiálních a technických podmínek pro výuku a výzkum.  Stěžejním cílem je zvýšení kvality zajišťované teoretické i praktické výuky, zvýšení odborné relevance vzdělávání vůči požadavkům nemocnic  na lékaře - absolventy,  zlepšení péče o talenty s následným dopadem do zvýšené výkonnosti výzkumu.

Poslední změna: 5. únor 2020 12:00 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám